Oferta

Oferta menadżerska skierowana do zespołów, wokalistów oraz producentów muzycznych.
Mój zakres obowiązków na niniejszym stanowisku przy współpracy z muzykami dotyczy poszczególnych podpunktów:

1. Reprezentowanie Artysty w czasie negocjacji warunków umów oraz finalizowanie kwestii dyspozycji, użytku, zatrudniania oraz wykorzystywania talentu Artystów

2.  Organizacja trasy koncertowej, poszczególnych koncertów i wszelkich formalności z nimi związanych, m. in. wynajem sprzętu, sali koncertowej lub innego miejsca, spotkania z organizatorami, władzami miejskimi czy gminnymi, organizacja noclegów, transportu, przejazdów, wyżywienia;

3. Utrzymywanie kontaktów z mediami i sponsorami; ustalanie warunków finansowania sponsorowania Artysty, negocjowanie i zawieranie umów ze sponsorami, poszukiwanie źródeł finansowania i sponsoringu;

4. Dbanie o dobre imię i public relations Artysty oraz jego image w szczególności poprzez reklamę, publiczne wykonania, publikacje prasowe, kontakty z mediami, publikacje fotograficzne oraz wszelkiego rodzaju materiału audio oraz video dotyczące Artysty;

5. Wszelkie kontakty oraz kontrakty, negocjacje, zawieranie umów z agentami, agencjami koncertowymi, wydawnictwami muzycznymi, producentami muzycznymi, wytwórniami płyt

6. Inne czynności wedle bieżących potrzeb Artystów/Zespołu

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą zapraszam do kontaktu:
Michał Baranowski
michal@mbaranowsky.com
+48 577-754-651